Get Adobe Flash player

Vin og Helse

Vinen er langt eldre enn vår nedtegnede historie. Den kom med selve sivilisasjonen fra øst. Bevis fra leirtavler, papyrusruller og egyptiske gravkamre fyller bindsterke verk. Uansett hvor levende faraoenes vin er skildret, vet vi lite om betydning av den. Vår vinalder, med røtter vi fortsatt kan spore, begynner med fønikerne og grekerne og deres kolonialisering av middelhavsområdet. Vinen var en ren guddommelig gave for egypterne, som var svært opptatt av vinens medisinske og antiseptiske egenskaper. De brukte bl.a. vinen direkte på sår og infeksjoner.

For ca. 700 år siden ledet Herr Arnaud de Villeneuve det medisinsk Universitet i Montpellier (sør-Frankrike). Han var også lege for den katolske paven i Avignon og skrev svært mye om vin og vinens virkning på vår helse. Arnaud de Villeneuve var bl.a. den første som oppdaget at befolkningen i sør-Frankrike var mye mindre eksponert for sykdom enn folk lenger nord ...

Verdens Helseorganisasjon har også forsket på dette og funnet at mennesker i sør-Frankrike har mindre risiko for hjerte- og karsykdommer, kreft, overvekt, diabetes og osteoporose. Dette kan ha sammenheng med at befolkningen i områdene rundt Middelhavet har riklig tilgang på frukt og friske grønnsaker og at kostholdet dermed inneholder mye næringsstoffer og lite kalorier. Vin er også en del av det naturlige kostholdet i disse områdene. I den forbindelse kan nevnes at vin innholder A, B, C vitaminer, 13 viktige mineraler, sporstoffer samt polyfenoler, som er livsviktige for vår organisme.

vin og helse png 2
Hjerte- og karsykdommer og kreft
Polyfenoler er molekyler som kun finnes i planteriket. Molekylene beskytter planter mot sykdomsfremkallende bakterier og hjelper til med utviklingen av plantene, dessuten gir de både smak (tanniner) og farge (antocyaner). Rødvin har spesielle fordeler med sitt høye innhold av polyfenoler. Disse molekylene har gode antioksidative og antitrombotiske egenskaper som hindrer blodpropp og beskytter mot hjerte- og karsykdommer og kreft (særlig tarm). En studie av 34.010 personer foretatt av Dr. Serge Renaud fra Nancy i 1998, for bladet "Epidemiology", viser følgende:

  • 2-5 glass rødvin per dag reduserer risiko for hjerte- og karsykdommer med 40%
  • 1-3 glass rødvin per dag reduserer risiko for kreft med 20%

Det er viktig å merke seg at vin bør drikkes i moderate mengder, regelmessig og sammen med mat.
Mitt motto er derfor: "drikk mindre, oftere og bedre".

Magesår og indre blødninger
Et moderat og regelmessig konsum av rødvin under middagen kan hjelpe mot magesår og sår i tolvfingertarmen forårsaket av bakterien "helicobacter pylori". Vinen pleier sår og motvirker blødninger.

Vin dreper bakterier forårsaket av dårlig hygiene i mat
Doktor A. Lacroix har påvist at vin under middagen reduserer kraftig antall bakterier fra matvarer som har vært utsatt for dårlig hygiene og som kan føre til matforgifting. Dette visste man også på 1800-tallet, den tiden da franskmannen og kjemikeren Louis Pasteur levde (1822-1895). Pasteur bl ir sett på som grunnlegger av mikrobiologien. Hans oppdagelse av at mange sykdommer skyldes bakterier var et viktig steg i utviklingen av moderne medisin.
"Vinen er den sunneste og mest hygieniske drikkevare som finnes ". Louis Pasteur.

Vin kan ha positiv virkning på pasienter som lider av HIV, leukemi og Afrikansk sovesyke
Vin er ikke ment som et medikament, men som et forebyggende middel. Det finnes undersøkelser som viser at polyfenoler motvirker utviklingen av leukemi (Professor Djavad Mossalayi, Bordeaux Universitet) og kan virke hemmende på afrikanske sovesyke (Professor Philippe Vincendeau). Dr. Martin Edeas fra Beclere Hospital sier at man kan motarbeide omfanget av HIV med et regelmessig konsum av vin ved siden av tradisjonell behandling.
Dette kan bidra til å øke livskvaliteten til den syke (mindre magesår og indre blødninger). Mange andre studier er foretatt som bekrefter at vin kan hjelpe mot leversykdommer, sykdom i bukspyttkjertel, hormonforstyrrelser, høyt blodtrykk, infeksjoner, psykiske lidelser, epilepsi og løsemiddelskader. Fremtiden har svarene."

"Et måltid uten vin. er som en dag uten sol"
Fransk ordtak

 

Link: http://morgenbladet.no/debatt/2014/vin_og_helse#.VWx5NM_tlBc

Facebook

Facebook Følg meg på Facebook