Get Adobe Flash player

"Vin, det er livet"

Denne boken er ikke ment å være et oppslagsverk om vin, snarere tvert imot en personlig bok med store og små historier og betraktninger om vin, tolket i mitt hode og påvirket av min gane og min fascinasjon for vin. Og selvfølgelig nettopp om og for vin, fordi denne mytiske drikken er og alltid har vært, så mye mer enn en alkoholholdig drikk.

Den har vært brukt i mystiske, religiøse og humanistiske sammenhenger, og vært kilde til betydelig glede og inspirasjon, men også et middel til å skape makt, penger og sosial anerkjennelse. «Vin, det er livet», skrev filosofen Horatius i året 47 før Kristus.

Og selv om det har gått en god del år og ganske mye har skjedd siden den kloke og livsbejaende grekeren skriblet dette ned på sin papyrusrull, vil jeg hevde at vin, det er fortsatt livet — to tusen og noen år senere. 

Som vinhandler og vinnyter overrasker jeg knapt noen ved å påstå at min tilværelse, mitt liv, i stor grad dreier seg om vin, både praktisk, mentalt og åndelig. Men slik har også vinens historie vært gjennom de siste par tusen årene. Å lete etter vinens spor i tiden er nesten som å lete etter menneskehetens historie og opprinnelse. Litt som å lete etter Den hellige gralen (som jo for øvrig også ble brukt til vin ...)!

Tilfeldig? Neppe! Jeg ønsker deg en god reise i min/vår vinverden! 

“Drikk oftere, mindre og bedre”
Nicolas Mahé de Berdouaré
Vinhandler - Marchand de vins

Bestill boken her 

Her kan du bla litt i boken (25 sider)

Facebook

Facebook Følg meg på Facebook